Το “CAPTURE & discard” είναι ουσιαστικά η προσπάθεια μιας ομάδας ατόμων να αφαιρέσουν από την καθημερινότητά τους όλα όσα έχουν συγκροτήσει τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους μέχρι τώρα: υποκείμενα, αντικείμενα, πρότυπα συμπεριφοράς, σχέσεις, αναμνήσεις, ιδέες, επιθυμίες, ελπίδες, φόβους και ηθικές αρχές. Πραγματεύεται την ουσιαστική ανάγκη των ατόμων να είναι ελεύθερα, να απελευθερωθούν από όλα όσα έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ύπαρξής τους. Πρόκειται για την προσπάθεια να μπει ένα τέλος στην παγίδευση σε σχέσεις που χαρακτηρίζονται από την τελετουργική ανάγκη του να έχεις, από την κτητικότητα και από τον καταναγκασμό της κατανάλωσης και της συνεχούς αναπαραγωγής. Πρόκειται όμως συνάμα και για την προσπάθεια να περιγραφεί τι θα μπορούσε να είναι δυνατό μετά την καταστροφή αυτών των σχέσεων.

X
X