Από την άνοιξη του 2020, οι περιορισμοί πρόσβασης και επικοινωνίας σε σχέση με την πανδημία Corona σήμαινε ότι δεν ήμασταν πλέον σε θέση να υλοποιήσουμε το ευρύ φάσμα των έργων μας “ζωντανά” στο χώρο, όπως συνήθως. Προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας με τα παιδιά, επανεκκινήσαμε και επεκτείναμε διάφορες μορφές ψηφιακής διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του έργου “We’re going online!”. Πάνω απ’ όλα, κάναμε τα έργα χορού και θεάτρου μας, τα οποία αναπτύσσουμε, προβάλλουμε και παρουσιάζουμε εδώ και χρόνια στους χώρους του Δημοτικού Σχολείου Gesundbrunnen, επίσης σε συνεργασία με τους γύρω παιδικούς σταθμούς και άλλους κοινωνικοπολιτιστικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής, μέρη εύκολα προσβάσιμα στα παιδιά που συμμετέχουν, στους γονείς και τις οικογένειές τους και στη γειτονιά. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν το “Tanzt kunterbunt!” (από το 2013: μετάβαση των παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς στο σχολείο συνοδευόμενη από την τέχνη του χορού με μαθήματα, εκδρομές και παρουσιάσεις), “Wir spielen Märchen” (Παίζουμε παραμύθια) (από το 2014: μαθητές δημοτικού φέρνουν στη σκηνή τις δικές τους εκδοχές γερμανικών λαϊκών παραμυθιών), “Verwandlungen” (από το 2016: ανοιχτά εργαστήρια χοροθεάτρου για μαθητές από την 6η τάξη και μετά κατά τη διάρκεια των διακοπών και των Σαββατοκύριακων – συνοδευόμενη μετάβαση των παιδιών στο γυμνάσιο).
Για τον σκοπό αυτό, έχουμε δημιουργήσει μια ψηφιακή υποδομή που μας επέτρεψε να διεξάγουμε τα μαθήματα και τις πρόβες μας διαδικτυακά και διαδραστικά, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλων προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης και της συμπληρωματικής επέκτασης των υφιστάμενων διαδικτυακών μας παρουσιών. Επιπλέον, καταφέραμε να παράσχουμε σε πολλά παιδιά (που δεν είχαν ακόμη Η/Υ με δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο) το δικό τους φορητό υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο, το “We’re going online!” συνέβαλε επίσης στην προώθηση του ψηφιακή επιμόρφωση των παιδιών, παρέχοντάς τους – εκτός από την ευκαιρία συμμετοχής στα χορευτικά και θεατρικά μας προγράμματα – αναπτύσοντας εργαλεία και δεξιότητες που απαιτούνται για να επιβιώσουν σε έναν ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο. Σε μια κατάσταση έντονα περιορισμένης “αναλογικής” επικοινωνίας, το πρόγραμμά μας ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά που προέρχονται από κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούντα περιβάλλοντα και ως εκ τούτου είναι ήδη περιορισμένα στη συμμετοχή τους.

Το έργο “Wir gehen Online!” (We’re going online!) χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης της Bundesverband Soziokultur e.V. “NEUSTART. Sofortprogramm für Corona-bedingte Investitionen in Kultureinrichtungen” με κονδύλια του Επιτρόπου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τον Πολιτισμό και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (BKM).