Σχετικά με εμάς

Η πρωτοβουλία LUNA PARK, που ιδρύθηκε το 2003 ως μια ανοιχτή κολεκτίβα ανεξάρτητων καλλιτεχνών διαφόρων ειδικοτήτων, θεσμοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2019 ως ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική ένωση με έδρα το Gesundbrunnen-Grundschule, ένα hotspot σχολείο στην περιοχή Wedding του Βερολίνου, με το οποίο η πρωτοβουλία συνεργάζεται όλο και πιο στενά από το 2009.

Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας LUNA PARK είναι να συνδυάσει προγράμματα εξωσχολικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες – ιδίως με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο και περιορισμένη κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή – με την επαγγελματική παραγωγή στον τομέα των παραστατικών τεχνών και να δημιουργήσει μόνιμες συνέργειες στη διεπαφή αυτών των τομέων. Για το σκοπό αυτό, η πρωτοβουλία LUNA PARK υλοποιεί τακτικά πολυάριθμες κοινωνικοπολιτιστικές δράσεις και παραγωγές στον τομέα του σύγχρονου θεάτρου χορού και διεθνή προγράμματα ανταλλαγής για νέους επαγγελματίες του χορού και του θεάτρου και ειδικούς στην πολιτιστική διαμεσολάβηση.

Η χωρική εστίαση αυτών των δραστηριοτήτων βρίσκεται στο Wedding στην περιοχή της γειτονιάς Badstraße, όπου η πρωτοβουλία, σε συνεργασία με δημοτικά σχολεία, παιδικούς σταθμούς και άλλους τοπικούς εταίρους, δεσμεύεται να δημιουργήσει πρόσθετες πολιτιστικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες που απευθύνονται και εμπλέκουν επίσης τους γονείς, τις οικογένειες και τελικά την ίδια την γειτονιά. Το επίκεντρο αυτού του καλλιτεχνικού και κοινωνικοπολιτιστικού έργου είναι να διευρύνει τις τοπικές πολιτιστικές προσφορές και να τις καταστήσει μακροπρόθεσμα πιο προσιτές μέσω χορευτικών και θεατρικών συλλόγων, μαθημάτων, εργαστηρίων και προγραμμάτων διακοπών, καθώς και μέσω κοινών θεατρικών παραγωγών για παιδιά, της ανοιχτής παραγωγής χορευτικών παραστάσεων για ενήλικες και της δημόσιας παρουσίασής τους. Η μόνιμη εγκατάσταση ενός προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών στο δημοτικό σχολείο Gesundbrunnen σίγουρα συμβάλλει σημαντικά σε αυτό.

Η πρωτοβουλία LUNA PARK αφορά την προώθηση της συμμετοχής και των ευκαιριών ελεύθερης ατομικής ταύτισης σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό από επισφαλείς οικονομικές συνθήκες, κοινωνικό αποκλεισμό και, κυρίως, από ανεπαρκή πρόσβαση σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η πρωτοβουλία LUNA PARK βρίσκεται στη διαδικασία περαιτέρω επέκτασης αυτής της δέσμευσης και μαζί με τους εταίρους της διασφαλίζει και εδραιώνει μακροπρόθεσμα την παροχή των υπηρεσιών της στο πλαίσιο ενός μόνιμου πλέγματος. Για το σκοπό αυτό, η πρωτοβουλία έχει ήδη καταφέρει να δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο.