Από το 2019, το πρόγραμμα “Dance Encounters” δίνει την ευκαιρία σε δύο νέους εθελοντές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ενδιαφέρονται για τις τέχνες του χορού και του θεάτρου και την επικοινωνία τους με παιδιά και νέους να γνωρίσουν την πρωτοβουλία LUNA PARK και τους εταίρους συνεργασίας μας, να συνοδεύσουν και να υποστηρίξουν το έργο μας για διάστημα έως 12 μήνες. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να εμπλακούν σε διάφορα προγράμματα εξωσχολικής πολιτιστικής εκπαίδευσης που στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου και της δημιουργικής συμμετοχής των παιδιών σχολείων και παιδικών σταθμών που έχουν κυρίως μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο και προέρχονται από κοινωνικά μειονεκτούσες οικογένειες.

Οι εθελοντές βοηθούν στην προετοιμασία και την υλοποίηση μαθημάτων χορού και θεάτρου, εργαστηρίων, εβδομάδων project, προγραμμάτων διακοπών και άλλων εκδηλώσεων στη γειτονιά του Δημοτικού Σχολείου Gesundbrunnen, ενός σχολείου hotspot στο Βερολίνο-Βέντινγκ και έδρα της πρωτοβουλίας LUNA PARK. Συνοδεύουν τα παιδιά σε εκδρομές και θεατρικά έργα και τα βοηθούν να αναπτύξουν τα δικά τους παιδικά προγράμματα χορού και θεάτρου με δημόσιες παραστάσεις. Οι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν δημιουργικά με τις δεξιότητες και τις δικές τους ιδέες.
Το “Dance Encounters” πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και καθίσταται εφικτό από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα διαμονής, διατροφής, μετακίνησης από και προς το έργο καθώς και το σχετικό επίδομα, παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι συμμετέχοντες θα εποπτεύονται από εθελοντές και ελεύθερους επαγγελματίες της πρωτοβουλίας LUNA PARK καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και θα λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη σε όλα τα θέματα.