Το άρθρο 3 του Συντάγματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 23 Μαΐου 1949, ορίζει: “Κανείς δεν επιτρέπεται να υφίσταται διακρίσεις ή να τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης λόγω φύλου, καταγωγής, φυλής, γλώσσας, πατρίδας και καταγωγής, θρησκείας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων”. Το πόσο μακριά βρίσκεται σήμερα, περισσότερα από 70 χρόνια μετά, η κοινωνική μας πραγματικότητα από αυτή την αξίωση, ή καλύτερα: από αυτή την εντολή, αποδεικνύεται από τις τρέχουσες εκπαιδευτικές στατιστικές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας: το σχολικό έτος 2019/2020, το ποσοστό των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα γερμανικά λύκεια είναι μόλις πέντε τοις εκατό, ενώ στο μεταξύ έφθασε το ένα τέταρτο – 25 τοις εκατό! – του γενικού γερμανικού πληθυσμού. Είναι σαφές ότι μια ομάδα μειονεκτεί λόγω της καταγωγής της, ενώ μια άλλη ευνοείται. Αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα του γεγονότος ότι οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους νέους είναι πολύ άνισα κατανεμημένες, και μαζί με αυτές και οι πιθανότητές τους να συμμετάσχουν στην κοινωνία στο μέλλον.

TANZ & THEATER IM QUARTIER
2020-2022

Περισσότερη πολιτιστική συμμετοχή στην περιοχή: παιδιά και καλλιτέχνες σε κοινά έργα

WIR SPIELEN MÄRCHEN
2014-2022

Τα παιδιά του δημοτικού σχολείου Gesundbrunnen μεταφέρουν στη σκηνή τις δικές τους εκδοχές γερμανικών λαϊκών παραμυθιών.

TANZT KUNTERBUNT!
2014-2023

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου και τα παιδιά της πρώτης τάξης παίζουν και χορεύουν.

TANZ MIT MIR!
2013-2022

Εκπαίδευση χορού και κίνησης για μαθητές δημοτικού με δημόσιες παραστάσεις σε πολλές εκδηλώσεις.

WIR GEHEN ONLINE!
2020

Μαθαίνεις, ψυχαγωγείσαι, χορεύεις, παίζεις θέατρο, μαγειρεύεις και πολλά άλλα - όλα αυτά είναι εφικτά και μέσω διαδικτύου!

AUSTAUSCHPROGRAMME
2014-

- under construction -