WORKSHOPS ON PHOTOGRAPHY

Supervisor: Gm Touliatou [Organising the workshop / Seminars, Methodology]

2017. CITY AND THE DISCONTEND

(Digital prints / Installation)
Duration: 30h/2 months.
Auspices: LunaPark Athens.
Exhibition: Art10Gallery.
Dates: 27.11.2016-30.11.2016.
Participants: Yota Stephanou, Dimitra Petridi, Vasilis Iakovou, George Sirianos, Yannis Apostolou.

2016. THE CITY AS A TEXT

(Digital prints / Installation)
Duration: 30h/2 months.
Auspices: LunaPark Athens.
Exhibition: Art10Gallery.
Dates: 27.11.2016-30.11.2016.
Participants: Anthi Papadimitriou, Dimitris Xenos, Marialena Taxiarhi, Fanis Chronas, Aggelos Chronas.

2015. EXERCISE STUDY

(Digital prints / Installation)
Duration: 30h/2 months.
Auspices: LunaPark Athens.
Exhibition: Art10Gallery.
Dates: 27.02.2015-30.02.2015.
Participants: Marilena Taxiarhi, Evanthia Stamataki, Dimitra Petropoulou, Fanis Chronas.

2014. STUM & DRANG

(Digital prints / Installation)
Duration: 30h/2 months.
Auspices: LunaPark Athens.
Exhibition: Kallidromiou 68.
Dates: 01.11.2014 – 04.11.2014
Participants: Yota Stephanou, Maria Seteri, Marianthi Kourou, Despoina Christopoulou.

2013. BEGINNINGLESS

(Digital prints / Installation)
Duration: 30h/2 months.
Auspices: LunaPark Athens.
Exhibition: Kallidromiou 68.
Dates: 20.10.2013 – 30.10.2013
Participants: Gabriel Vasileiou, Nikos Lymberopoulos, Marianthi Kourou, Despoina Christopoulou.

2012. A VERY IMPORTANT THOUGHT

(Digital prints / Installation)
Duration: 30h/2 months.
Auspices: Luna-Park Athens.
Exhibition: Re-Culture, International Festival, Patras.
Dates: 18.10.2012 – 24.10.2012
Participants: Kosmas Kosmopoulos, Spiros Kousouris, Anthony P, Lydia-Andriani Polykandrioti, Angelique Stelaki.

2011. TRY NOT TO SLEEP

(Digital prints / Installation)
Duration: 24h/1 month.
Auspices: Luna-Park Athens.
Exhibition: Pikili Stoa, Patras.
Dates: 21.05.2012-09.06.2012.
Participants: Spiros Kousouris, Lydia Polikandrioti, Angelique Stelaki, Irene Folerou, Gm Touliatou.

2010. A BLEACHED HEAD IN THE CROWD

(Digital prints / Installation)
Duration: 24h/1 month.
Auspices: Luna-Park Athens.
Exhibition: Foundation of the Hellenic World, Fringe Festival, Athens.
Dates: 21.06.2010 – 30.06.2010
Participants: Kosmas Kosmopoulos, Mark Bgiala, Babis Petsikos, Irene Folerou.