Το “Detachment” δείχνει συγκεκριμένους ανθρώπους που, δρώντας σε διαφορετικούς αλλά καθορισμένους ρόλους από τις δεδομένες θέσεις τους, προσπαθούν να απελευθερωθούν από τις αέναες επαναλήψεις της καθημερινότητάς τους, ενώ είναι παγιδευμένοι σε έναν λαβύρινθο αντικαταστάσεων και υποκαταστατικών ενεργειών. Καθεμία από τις κινήσεις τους σημειώνει την εύθραυστη ισορροπία μεταξύ εικονικής εκπλήρωσης και πραγματικής παραίτησης.

X
X