Το “Capture” είναι μια χορευτική παράσταση που βασίζεται σε μια έρευνα την οποία ταυτόχρονα την απεικονίζει. Το “Capture” ακολουθεί τα διάφορα στάδια μιας μελέτης, ξεκινώντας με μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση του πλαισίου της, συνεχίζοντας με τη συλλογή δεδομένων, προσδιορίζοντας το ερευνητικό πεδίο, πειραματιζόμενο με τον εντοπισμό τροποποιήσεων και επιδράσεων στις υπάρχουσες δομές γνώσης και τα πραγματολογικά πλαίσια των υποκειμένων της έρευνας. Στην περίπτωση του “Capture”, ο καθένας από εμάς είναι ένα τέτοιο υποκείμενο.