Το WE ‘LL SEE 4.0 διερευνά την ανθρώπινη αντίληψη – τι την καθορίζει, ποιες ατομικές και κοινωνικές προκαταλήψεις ακολουθεί, καθώς και πώς τα καθημερινά πρότυπα αντίληψης διαμορφώνονται και καταχράζονται από ανθρώπους και θεσμούς που θέλουν να επιβάλουν ορισμένους κώδικες συμπεριφοράς. Τι κρύβεται πίσω από τις εικόνες που κατακλύζουν καθημερινά τα μάτια μας; Το WE ‘LL SEE 4.0 προσπαθεί να ανιχνεύσει την ουσία ορισμένων από αυτές τις εικόνες, τολμώντας να πειραματιστεί με τις επιθυμίες και τις προσδοκίες μας.