Στo LESSEN TO THE FOURTH (Reduction⁴), πέντε νέοι από την Ελλάδα ασχολούνται με τις δικές τους βιογραφίες και με τις συνθήκες κρίσης που καθορίζουν τη ζωή τους στην πατρίδα τους. Το έργο πραγματεύεται την εξαφάνιση των σταθερών αξιών και τη μόνιμη διάρρηξη των ανθρώπινων σχέσεων με φόντο μια διαρκώς επιδεινούμενη συνολική κοινωνική κρίση, η οποία γνώρισε μια από τις πρόσφατες κορυφώσεις της στην Ελλάδα. Το LESSEN TO THE FOURTH θέτει υπό αμφισβήτηση τη σημασία των σταθερών που διαμορφώνουν το σύστημα, όπως η οικογένεια, η πατρίδα και η θρησκεία, οι οποίες εξακολουθούν να φαίνονται σε μεγάλο βαθμό αδιαπραγμάτευτες στην Ελλάδα. Η τρέχουσα αποδοχή αυτών των αξιών από το άτομο τίθεται υπό αμφισβήτηση, ενίοτε με ειρωνική απόσταση, αλλά πάντα με υποβόσκουσα ένταση, καθώς το άτομο προσπαθεί να προσανατολιστεί σε ένα διαλυόμενο σύστημα κοινωνικών συντεταγμένων.